Data: 09.10.2022 / Miejsce: Szkoła Jogi PRANA

Radzenie sobie ze stresem i wzmacnianie swojej odporności psychicznej

warsztat z Anią Gorzałka
Oddajemy w Wasze ręce wspaniałe szkolenie z Anną Gorzołka, już 9 października pierwszy moduł tego spotkania.
OPIS SZKOLENIA
Odporność psychiczna jest cechą elastyczną i dzięki temu możemy ją wzmacniać
i rozwijać. Badania pokazują, że osoby odporne psychicznie częściej i efektywniej realizują
założone cele, łatwiej i szybciej adaptują się do zmieniających się warunków, osiągają sukcesy
w życiu osobistym i zawodowym, szybciej wracają do równowagi po porażce, dobrze
zarządzają emocjami swoimi i innych, co przekłada się m.in. na zwiększenie poziomu
odczuwania przez nich szczęścia.
Całe szkolenie jest autorską koncepcją trenerki, zbudowaną w oparciu o kilkunastoletnie
doświadczenie pracy z grupami szkoleniowymi oraz indywidulną praktykę z Klientami.
Fundamentem szkolenia jest 6 procesów wzmacniających elastyczność psychologiczną
(defuzja poznawcza, akceptacja, uważność, ja jako kontekst, praca z wartościami
i zaangażowane działanie), wykorzystywanych w Treningu akceptacji i zaangażowania (ACT).
KORZYŚCI I EFEKTY SZKOLENIA:
Dzięki szkoleniu prowadzonemu metodami warsztatowymi uczestnicy i uczestniczki:
• poszerzą swoje umiejętności z zakresu wzmacniania swojej odporności psychicznej
oraz zarządzania reakcjami stresowymi, co pozwoli na lepsze (wybrane przez siebie)
reagowanie w sytuacjach potencjalnie trudnych;
• wypracują najlepsze dla siebie metody, techniki i narzędzia redukujące poziom
odczuwanego stresu, szybkiego powrotu do równowagi po doświadczanych
trudnościach, zachowania spokoju w sytuacjach napięcia emocjonalnego oraz
elastycznego i pewnego siebie reagowania w sytuacjach trudnych;
• zrozumieją pozytywną rolę stresu w budowaniu zasobów i odwagi w sytuacjach
trudnych dla siebie oraz wymagających wsparcia dla innych;
• będą mogli wdrożyć do swojego codziennego życia poznane na szkoleniu sposoby
i techniki pracy z ciałem i umysłem budujące zdrowie fizyczne i psychiczne oraz lepsze
samopoczucie;
• uświadomią sobie znaczenie elastyczności psychologicznej w radzeniu sobie z trudnymi
sytuacjami, napięciem emocjonalnym, stresem i presją czasu.

PROGRAM SZKOLENIA:

MODUŁ I
„Jak stresować się lepiej?” – przełom w myśleniu o stresie
Zakres merytoryczny:
▪ „Stres – przyjaciel czy wróg?” – mity na temat stresu, czyli jak zmienić zdanie o stresie?;
▪ „Niedźwiedź w domu” – wpływ presji czasu, braku poczucia wpływu, wysokiej
odpowiedzialności oraz sytuacji pandemicznej na pojawianie się reakcji stresowych;
▪ Czynniki wpływające na sposób naszego reagowania na stresory (Peter Clough i Doug
Strycharczyk);
▪ Siła stresu – jak przekuwać napięcie w energię do działania – koncepcja Kelly
McGonigal i zmiana podejścia do stresu;
▪ Reakcja na wyzwanie, reakcja opieki i przyjaźni, reakcja pobudzenia i przyjemności,
reakcja uczenia się i rozwoju – wykorzystanie siły reakcji stresowych w praktyce;
▪ Budowanie elastyczności psychologicznej – 6 obszarów ACT (treningu akceptacji
i zaangażowania).

Narzędzia:
▪ Test – nastawienie do stresu (autoanaliza);
▪ Schemat – zamiana reakcji na zagrożenie na reakcję na wyzwanie;
▪ Matryca 5 reakcji stresowych;
▪ Szybkie techniki radzenia sobie z reakcją na zagrożenie (m.in. Trening Jacobsona);
▪ Heksafleks – 6 obszarów wzmacniania elastyczności psychologicznej;
▪ Matryca ACT.
MODUŁ II
MODUŁ II
„Wielka siła radzenia sobie z przeciwnościami” – jak wzmacniać swoją odporność
psychiczną?
Zakres merytoryczny:
▪ Po czym poznajemy osoby odporne psychicznie? – model „4C” i jego praktyczne
zastosowanie we wzmacnianiu odporności psychicznej;
▪ Odporność psychiczna – cecha stała czy elastyczna – jak ją rozwijać?;
▪ Budowanie pewności siebie i zdrowego poczucia własnej wartości, w szczególności
w sytuacjach potencjalnie trudnych, czyli Ja jako kontekst;
▪ Dlaczego nasze myśli i negatywne przekonania wpływają na wyniki podejmowanych
zadań, eskalację emocji i powstawanie reakcji stresowych?;
▪ Strategie działania z pułapkami myślowymi, czyli proces defuzji poznawczej w praktyce.
Narzędzia:
• Koło odporności psychicznej;
• Techniki defuzyjne budujące elastyczność psychologiczną;
• Technika „Myślenie pytaniami”;
• Technika „Liście unoszące się na wodzie”;
• Schemat czarnej piątki porażki;
• Matryca ACT.